Mitä on fysioterapia?

Fysioterapeuttisen hoidon perustana on tutkiminen. Sen perusteella määrittelemme ongelman ja pystymme kohdistamaan hoidon tarkasti nimenomaan ongelman syyhyn sen sijaan, että hoitaisimme pelkkiä oireita. Tutkimisen perusteella voidaan myös poissulkea vakavia patologisia syitä oireisiin. Meillä Easymovella tutkiminen koostuu asiakkaan haastattelusta, mittaamisesta ja arvioinnista.
Käyttämiämme fysioterapian menetelmiä ovat mm. terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, MDT eli McKenzie fysioterapia sekä apuvälinepalvelut. Menetelmiä käytämme yksilöllisesti tutkimisen perusteella.
Fysioterapiassa tärkeää on yksilöllinen kuntoutusohjelma, jonka suunnittelemme aina asiakkaan liikkumis- ja toimintakyky huomioiden. Tuemme asiakasta itsenäiseen harjoitteluun ja meillä fysioterapeutti toimiikin kuntoutusprosessissa sekä ohjaajana että valmentajana. Meillä on myös voimassa olevat sopimukset Kelan kanssa vaikeavammaisten kuntoutuksesta.

Yhteistyökumppanimme

¤ Vakuutusyhtiöt
¤ Repola sairaskassa
¤ Nuottasaaren sairaskassa

Mikäli sinun sairaskassasi ei ole tällä listalla, ota yhteyttä meihin, niin olemme yhteydessä sairaskassaasi ja teemme sopimuksen heidän kanssaan.