Kurssit ja luennot | Easymove

Kurssit ja luennot

Kurssit ja luennot

Easymoven asiantuntijaluennot ovat kaikkea muuta kuin paatostelua. Meille Easymovessa yhteisösi hyvinvointi on tärkeää ja tarjoamme asiantuntijuuttamme käyttöönne luentoina. Monipuolisesta tarjonnastamme voit valita ajankohtaisen aiheen. Jokainen luento räätälöidään vastaamaan teidän tarpeitanne.

Paatostella voimme mm. hyvinvoinnista, ravitsemuksesta, työn ilosta ja imusta, työmotivaatiosta, työergonomiasta sekä liikunnan aloittamisesta ja harjoittelusta. Luennoimme myös muista aiheista, kysy rohkeasti eri sisältöjä. Luentojen kesto 1-1,5 h.

Esimerkkejä luentoaiheista

Hyvinvoinnin aakkoset

Luennolla syvennytään pohtimaan hyvinvoinnin osa-alueita ja sitä, mistä oma hyvinvointimme koostuu. Mistä löydämme voimavarat arkeemme ja mitkä ovat henkilökohtaiset hyvinvoinnin arvot?


Virtaa vapaalle

Herättelyä vapaa-ajan merkityksestä työstä̈ palautumisen edistämisessä. Keinoja ja ajanhallinnan ajatuksia, joilla vapaa-ajasta saa enemmän irti.


Oman harjoittelun optimointi

Liikunnan harjoittelun optimointiluento sisältää harjoittelun suunnittelun jaksotuksen sekä tavoitteenasettelun saloja.

Ravitsemuksen perusteet

Luennolla perehdytään hyvän ravitsemuksen perusteisiin sekä ruoan merkitykseen ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Työergonomia

Syvennymme työergonomiaan sekä nostotekniikoihin.

Työn iloa ja imua

Puuttuuko flow? Työn iloa ja imua luennolla pohditaan ratkaisuja työn ilon ja imun löytymiseksi ja sen ylläpitämiseksi.

Vuorovaikutuksen aakkoset työyhteisössä

Työyhteisön vuorovaikutus ja tiimityöskentelytaidot ovat erittäin tärkeässä̈ roolissa työyhteisössä viihtymisen sekä työn tehokkuuden kannalta. Jokainen tiimin ja yhteisön jäsen on tärkeä ja arvokas! Jokaisella on oma tärkeä roolinsa työyhteisössä.