Fysioterapeutti Tommi Tähtisen koulutuspolku valmistumisen jälkeen

Olen valmistunut Oulun ammattikorkeakoulusta fysioterapeutiksi huhtikuussa 2012. Välittömästi valmistumisen jälkeen huomasin, että peruskoulutuksen tarjoama osaamispohja ei riitä kuin siihen, että huomaa oman osaamisen olevan riittämätön. Itseasiassa oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on jopa laissa määrätty: “ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sisältyy terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain edellyttämiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin” (1).

Sain vuonna 2013 ensimmäisen pysyvämmän työpaikan ja lähdin syksyllä opiskelemaan MDT-tutkintoa, joka on 30 opintopisteen laajuinen (2) tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimiseen, diagnostiikkaan ja hoitoon perehdyttävä kansainvälinen arvostettu täydennyskoulutus. Koulutuksen suorittamisen jälkeen fysioterapeutti saa käyttää ammattinimikkeen yhteydessä lyhennettä ”Sert/Cert. MDT”.

MDT-tutkinto toi valtavasti osaamista ja itseluottamusta tuki- ja liikuntaelinvaivaisten ihmisten kanssa työskentelyyn. MDT- / McKenzie-koulutus perustuu mekaanisten löydösten perusteella suunniteltuun hoitoon. MDT:n avulla saadaan parempia tuloksia kuin muilla tavanomaisilla fysioterapiamenetelmillä akuutissa-subakuutissa (alle 6 vkoa – 12 vkoa) alaselkäkivussa (Clare ym. 2004) (3). MDT-koulutuksessa käydään läpi alaselän, rintarangan, kaularangan ja raajanivelten tutkimista, hoitoa ja diagnostiikkaa. Se kestää yhden lukuvuoden ajan syksystä – kevääseen. MDT-koulutus on hyvin käytännönläheinen koulutuspaketti. Sen tuoma lisäosaaminen tuo fysioterapeutille yhden työkalupakillisen lisää työkaluja tuki- ja liikuntaelinvaivaisen ihmisen hoitamiseen.

MDT-koulutuksen pureskeluun ja reflektoimiseen meni itselläni aikaa huomattavasti pidempään kuin lukuvuosi. Huomasin kuitenkin myöhemmin kaipaavani lisää osaamista ja jo opiskeluaikanani viimeisessä harjoittelussa olin päättänyt jossain vaiheessa uraa hakeutuvani OMT-koulutukseen. Ensimmäinen vaihe ennen OMT-koulutusta on käydä Somtyn C1/C2-kurssikokonaisuus (4). C1/C2-kurssien täydennyskoulutus perehdyttää niskan, yläselän ja alaselän manuaaliseen spesifiin kliiniseen tutkimiseen ja tutkimisen perusteella tehtävään manuaaliseen terapiaan. Näkökanta on huomattavan erilainen verrattuna MDT-koulutuksen suuripiirteisempään kliiniseen tutkimiseen (ja tässä yhteydessä suuripiirteinen ei todellakaan tarkoita huonompaa tai parempaa, vaan näkökannat ovat vain hyvin erilaisia.) C1/C2-kurssien opeilla olen saanut erittäin hyviä hoitotuloksia esim. niskaperäisestä huimauksesta, päänsärystä, migreenistä, kasvo-oireista ja niskakivuista kärsien asiakkaiden kanssa. Mielestäni C1/C2-kurssit tulisi käydä jokaisen terapeutin, joka tekee tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivien kanssa töitä. C1/C2-kurssit koostuvat 60 tunnista lähiopetusta, eli käytännössä tuo määrä oppitunteja tulee kolmen viikonlopun aikana. Opintopisteitä kurssista kertyy 4.

Muita lyhyempiä ja yksittäisiä koulutuksia, joita olen käynyt ovat Mika Pihlmanin faskia ja selkä-koulutus, liikkuvuuden liikekaavatestaus kurssi Screening Tests sekä Suomen urheilufysioterapeuttien Urheilufysioterapian peruskurssi (UFPK). UFPK toimii pohjana urheilufysioterapeutin sertifikaattiin johtavalle koulutusputkelle.


Kesän lopulla 2021 tätä kirjoitusta kirjoittaessani käyn 2020 vuoden alusta alkanutta OMT-koulutusta, jonka vuoksi ammattinimikkeeni perässä lukee OMT-erikoistuva. OMT-koulutus on erittäin laaja ja vaativa 2.5 vuotta kestävä ja laajuudeltaan 150 opintopisteen koulutuskokonaisuus. OMT-koulutuksen oppimistavoitteet ovat laaja-alaisia, mutta tiivistettynä tieteellisen tiedon käyttäminen omassa vastaanottotyössä terapian sisältöä koskevaan päätöksentekoon on kaiken opiskelun pohjana. OMT-koulutuksen käynyt fysioterapeutti tai lääkäri ei voi perustella tekemistään “no kun näin aina tehty”-perusteluilla, vaan tekemisen tulee pohjautua mahdollisimman paljon tieteellisiin tutkimuksiin. OMT-koulutus antaa laaja-alaisesti osaamista kaikenlaisista tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivän ihmisen kohtaamiseen ja auttamiseen. Lisätietoja Somtyn OMT-erikoistumiskoulutus nettisivulta (5).


Tommi Tähtinen, Fysioterapeutti, Cert MDT, OMT-erikoistuva

tommi.tahtinen(at)easymove.fi

P. 050 3453335

Lähteet:

(1) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. 18 § (30.12.2015/1659). Viitattu 31.8.2021. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559#L3P18

(2) Suomen McKenzie instituutti. Miten kouluttaudun sertifioiduksi MDT terapeutiksi. Viitattu 31.8.2021. https://fi.mckenzieinstitute.org/koulutus/

(3) Clare HA, Adams R, Maher CG. A systematic review of efficacy of McKenzie therapy for spinal pain. Aust J Physiother. 2004;50(4):209-16. doi: 10.1016/s0004-9514(14)60110-0. PMID: 15574109.

(4) Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi. Somty 2021. Viitattu 31.8.2021. https://omt.org/koulutus/selkarangan-manuaalisen-tutkimisen-ja-hoidon-peruskurssi/

(5) OMT-erikoistumiskoulutus. Somty 2021. Viitattu 31.8. 2021. https://omt.org/koulutus/omt-erikoistumiskoulutus/


Lisää mielenkiintoista luettavaa:

Asiakaskertomus niska-hartiavaivojen kuntoutuksesta naprapaatin kanssa

Reilussa kolmessa kuukaudessa merkittävästi ryhdikkäämpi ja energisempi olo!

Lue lisää


Huimaus ja niskahartiaseudun kivut helpottuivat OMT-fysioterapialla

Asiakaskertomus huimauksesta ja niskahartiaseudun kivuista.

Lue lisää