Nivelrikko on nivelruston vaurioitumista - Millainen vaikutus fysioterapialla on polven nivelrikossa?

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jota esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sorminivelissä ja selkänikamien välisissä nivelissä.

Yksi yleisimmistä nivelruston vaivoista on nivelrikko eli artroosi. Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jota esiintyy eniten polvissa, lonkissa, sorminivelissä ja selkänikamien välisissä nivelissä. Nivelrikko on koko nivelen sairaus, joka voi aiheuttaa muutoksia niin nivelrustossa, luussa kuin nivelkapselissakin. Nivelrikolle tyypillistä on rustopinnan vaurioituminen ja nivelruston osittainen häviäminen nivelpinnoilta. Nivelkapselissa voi olla liikakasvua ja tulehdusmuutoksia. Ikääntyminen vaikuttaa merkittävästi sekä lonkan nivelrikon että polven nivelrikon kehittymiseen.

Nivelrikkoon voi liittyä kipua, joka syntynee nivelkalvon, nivelkapselin, rustonalaisen luun, luukalvon, lihasten ja nivelsiteiden kipureseptoreiden ärsytyksestä. Koska nivelrustossa ei ole kipureseptoreita, nivelruston nivelrikkomuutokset eivät suoraan aiheuta kipua.

Nivelrusto peittää synoviaalinivelten (kahden luun välinen liikkeitä salliva liitos) nivelpintoja, joita ovat suurin osa raajanivelten välisistä luiden nivelliitoksista. Synoviaalinivelten pinnoilla nivelrusto toimii iskunvaimentajana ja kitkan vähentäjänä. Sen tehtävänä on vähentää luihin kohdistuvaa rasitusta nivelten liikkuessa. Lisäksi nivelrusto lisää kulumiskestävyyttä ja antaa suhteellisen sileän nivelpinnan, joka mahdollistaa nivelen vapaan liikkuvuuden.

​​​​​​​Fysioterapian rooli nivelrikon hoidossa?

Vaikka fysioterapialla ei voida uutta nivelrustopintaa asiakkaalle rakentaa, ei se tarkoita, etteikö fysioterapiasta olisi nivelrikosta kärsivälle apua. Usein kuvantamislöydökset eivät korreloi asiakkaan oireisiin, ja lähes aina on jotain tehtävissä.

Manuaalisen terapian vaikuttavuutta alaraajavaivoihin on tutkittu hyvin nivelrikon suhteen. Salamhin ym. (2016) järjestelmällisen katsauksen ja meta-analyysin mukaan manuaalinen terapia on polvinivelrikossa kohtalaisesti vaikuttavaa lisäämään polven toimintakykyä erityisesti, kun se yhdistetään muihin fysioterapeuttisiin menetelmiin ja kun sitä verrataan siihen, ettei terapiaa tehtäisi ollenkaan. Manuaalinen terapia voi olla myös hyvää kivunhoitoa. Analyysin mukaan pelkkää manuaalista terapiaa ei voi käyttää, jos pyritään lisäämään toiminnallista suorituskykyä.

Jansen ym. (2011) meta-analyysissään tutkivat polvinivelrikkopotilailla harjoittelun ja manuaalisen terapian vaikuttavuutta kipuun ja toimintakykyyn. Myös he yhteenvedossaan toteavat, että harjoittelu ja manuaalinen terapia yhdessä tuottavat paremman lopputuloksen em. muuttujiin, kuin mitä harjoittelu yksinään. He toteavat, että manuaaliterapiaa eli esim. nivelmobilisointia olisi hyvä harkita oheisfysioterapiana aktiivisissa harjoitteluun perustuvassa fysioterapiassa.Blogitekstin on kirjoittanut Tommi Tähtinen (muokanneet Marjut Leppälä ja Roosa Myllylä) , joka toimii Easymovella fysioterapeuttina. Voit varata ajan Tommille nettiajanvarauksemme kautta tai tiedustella muita aikoja spostitse tommi.tahtinen@easymove.fi


lähteet:

Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:24-33

Jansen, M., Viechtbauer, W., Lenssen, A., Hendriks, E., Bie, R. 2011. Strength training alone, exercise therapy alone, and exercise therapy with passive manual mobilisation each reduce pain and disability in people with knee osteoarthritis: A systematic review. Journal of physiotherapy. 57. 11-20.

Mandal A. What is Cartilage? News Medical. 4.5.2020. https://www.news-medical.net/health/What-is-Cartilage.aspx

Mease PJ, Hanna S, Frakes EP ym. Pain mechanisms in osteoarthritis: understanding the role of central pain and current approaches to its treatment. J Rheumatol 2011;38:1546-51

Palastanga, N. & Soames, R. Anatomy and human movement, structure and function. 6. painos.
2012. Churchill Livingstone; Elsevier

Piirainen, Petri & Podleśny, Mateusz. 2013. Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto 19.9.2013. https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/esseet_F.pdf s. 637-638

Pohjolainen T., Käypähoito: “Nivelrikko (artroosi)”. Lääkärikirja Duodecim.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00673#s3

Salamh P, Cook C, Reiman MP, Sheets C. Treatment effectiveness and fidelity of manual therapy to the knee: A systematic review and meta‐analysis. Musculoskeletal Care. 2016 Jan 1.

Spine-Heatlh.com. https://www.spine-health.com/glossary/apophyseal-joint 15.1.2020

Tepper S, Hochberg MC. Factors associated with hip osteoarthritis: data from the First National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES-I). Am J Epidemiol 1993;137:1081-8


Oletko jo lukenut nämä?

Asiakaskertomus niska-hartiavaivojen kuntoutuksesta naprapaatin kanssa

Reilussa kolmessa kuukaudessa merkittävästi ryhdikkäämpi ja energisempi olo!

Lue lisää