Minna Ihanus

Fysioterapeutti / Oulu - Linnanmaan ja Pateniemen toimipisteet

minna.ihanus@easymove.fi / p. 040 192 5984


"Olen kiinnostunut ihmisestä kokonaisuutena ja asiakkaalle merkityksellisen kuntoutuspolun mahdollistamisesta. Niin valmentajana kuin fysioterapeuttina tavoitteeni on asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Fyysisen ja psyykkisen aspektin lisäksi keho-mieli yhteyden ymmärtäminen sekä ympäristön ja sen henkilöön vaikuttavien tekijöiden huomiointi ovat mielestäni tärkeä osa kuntoutusta. Asiakkaan lähtötilanteen lisäksi hänen henkilökohtaisten tavoitteiden, tarpeiden ja voimavarojen huomioiminen fysioterapiassa tulee olla sen lähtökohtana.

Mielenkiinnon kohteina minulla on syventää osaamistani psykofyysisen fysioterapian sekä neurologisen fysioterapian saralla. Täydennyskouluttautumisen olen aloittanut tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnosointiin ja terapiaan McKenzie menetelmän avulla. Tämän lisäksi olen erikoistunut lääkkeettömään kivunhoitoon sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoon manuaalista ja fysikaalista hoitoa sekä eteenpäin suuntaavaa terapeuttista harjoittelua yhdistelemällä. Tässäkin asiakkaalla on tärkeä rooli aktiivisena tekijänä osana kuntoutusta, jotta tulokset pysyvät yllä ja helpottavat liikkumista arjessa.

Olen urheillut aiemmin tavoitteellisesti, kuitenkin nykyisin keskittyen enemmän oman kehon ja kuormituksen kuunteluun ja yhdistäen siihen sopivia liikkumisen muotoja. Kanssani voit liikkua monimuotoisesti ja myös liikuntakokeilut yhdessä ovat mahdollisia. Asiakkaan arvokas kohtaaminen on lähellä sydäntäni sekä kokonaisvaltainen näkökanta, jossa asiakas itse on kuntoutuksen keskiössä. Kohdataan vastaanotollamme tai kotikäynnillä! "


Koulutus:

Fysioterapeutti

Kivunhoidon erikoisammattitutkinto
Koulutettu hieroja
BBA - kansainvälinen markkinointi, hallinto ja henkilöstöjohtaminen


Täydennyskoulutus:

Lasten fysioterapia - NDT/Bobath johdanto-koulutus

Haasteena spastisuus neurologisen asiakkaan kuntoutuksessa

GAS - Goal Attainment Scaling (työkalu fysioterapian tavoitteiden asettamiseksi)
McKenzie menetelmä® Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia® (MDT) A ja B
Vatsalihasten erkauma -peruskoulutus
Yoga Flex-ohjaaja
NLP-Coach - mentaalivalmentaja
Kahvakuula-ohjaaja
Ravintovalmentaja
Personal Trainer
Kuntosalivalmentaja


Erikoisosaaminen:

Lasten fysioterapia

TULES-vaivojen manuaalinen ja fysikaalinen hoito ja terapeuttisen harjoittelun ohjaaminen
Faskiakäsittely
Triggerpiste-käsittely
Shockwave-hoito
Kokonaisvaltainen hyvinvointi
Elämäntapamuutokset
Keho-mieli yhteyden harjoittelu