Roosa Myllylä

Fysioterapeutti / Linnanmaan toimipiste

roosa.myllyla@easymove.fi, p. 040 1925948


Fysioterapeuttina olen kiinnostunut asiakkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien kuntoutuksesta. Asiakkaani ovat pääosin työikäisiä ja ikäihmisiä, joilla on akuutteja tai pitkittyneitä niska-, selkä-, olkapää-, lonkka- ja polvioireita. Koen tärkeäksi asiakkaan kohtaamisen sekä hänen henkilökohtaisten tavoitteiden, tarpeiden ja voimavarojen huomioimisen fysioterapiassa. Fysioterapeuttina korostan aktiivisen kuntoutuksen merkitystä osana kokonaisuutta.

Olen erikoistunut työfysioterapeutiksi, jolloin asiakastyössä arvioin myös asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä työn kuormitustekijöitä.

Täydennän säännöllisesti osaamistani lisäkoulutuksilla. Viimeisimpänä laajana koulutuksena olen suorittanut fysioterapeutin suoravastaanotto koulutuksen, joka on vahvistanut osaamistani asiakkaan tutkimisessa, ohjauksessa sekä terapeuttisessa harjoittelussa. Suoravastaanottotoiminnan keskeisenä tavoitteena on potilaan hyvä kliininen tutkiminen, informointi ja ohjaus lääkkeettömään kivun hoitoon ja omatoimiseen harjoitteluun.

Koulutus:

 • Fysioterapeutti

Lisäkoulutukset:

 • Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus – työfysioterapeutti
 • Fysioterapeutin suoravastaanotto – valmentava koulutus yksityissektorille:
  • Osa 1: Erotusdiagnostiikka, kuvantaminen / tulkinta sekä lääkkeet
  • Osa 2: Alaselkä ja lantiorengas
  • Osa 3: Niska ja hartiarengas
  • Osa 4: Yäraajat
  • Osa 5: Alaraajat
 • Työikäisten aivoterveyden edistäminen
 • Psykofyysinen kivunhoito
 • Potilassiirtojen ergonomia
 • GAS – Goal Attainment Scaling (työkalu fysioterapian tavoitteiden asettamiseksi)
  • Moving Body: lonkka ja polvi
  • Fysioterapeuttien lääkekoulutus

  ​Erityisosaaminen:

  • Fysioterapia ja työfysioterapia
  • Fysioterapeutin suoravastaanotto
  • Ryhmänohjaus
  • Easymoven yrityspalvelut: työergonomia kartoitukset, luennot
  • Perusterveys Ritaharju: lääkärin ja fysioterapeutin yhteisvastaanotto - Perusfysio
  • Easymove Akatemia vastaava, opiskelijavastaava
  • Terapeuttinen harjoittelu
  • Ergonomian ohjaus ja neuvonta
  • Kinesioteippaus