Roosa Myllylä

Fysioterapeutti

roosa.myllyla@easymove.fi, p. 040 1925948

Fysioterapeuttina olen kiinnostunut asiakkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien kuntoutuksesta. Asiakkaani ovat pääosin työikäisiä ja ikäihmisiä, joilla on akuutteja tai pitkittyneitä niska-, selkä-, olkapää-, lonkka- ja polvioireita. Koen tärkeäksi asiakkaan kohtaamisen sekä hänen henkilökohtaisten tavoitteiden, tarpeiden ja voimavarojen huomioimisen fysioterapiassa. Fysioterapeuttina korostan aktiivisen kuntoutuksen merkitystä osana kokonaisuutta.

Olen erikoistunut työfysioterapeutiksi, jolloin asiakastyössä arvioin myös asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä työn kuormitustekijöitä.

Täydennän säännöllisesti osaamistani lisäkoulutuksilla. Viimeisimpänä laajana koulutuksena olen suorittanut fysioterapeutin suoravastaanotto koulutuksen, joka on vahvistanut osaamistani asiakkaan tutkimisessa, ohjauksessa sekä terapeuttisessa harjoittelussa. Suoravastaanottotoiminnan keskeisenä tavoitteena on potilaan hyvä kliininen tutkiminen, informointi ja ohjaus lääkkeettömään kivun hoitoon ja omatoimiseen harjoitteluun.


Toimipiste:

Oulu-Pateniemen toimipiste

Oulu-Keskustan toimipiste

Koulutus:

Fysioterapeutti

Lisäkoulutukset:

 • Työterveyshuoltoon pätevöittävä moniammatillinen koulutus – työfysioterapeutti
 • Työikäisten aivoterveyden edistäminen
 • Psykofyysinen kivunhoito
 • Potilassiirtojen ergonomia
 • GAS – Goal Attainment Scaling (työkalu fysioterapian tavoitteiden asettamiseksi)
 • Fysioterapeutin suoravastaanotto – valmentava koulutus yksityissektorille:
  • Osa 1: Erotusdiagnostiikka, kuvantaminen / tulkinta sekä lääkkeet
  • Osa 2: Alaselkä ja lantiorengas
  • Osa 3: Niska ja hartiarengas
  • Osa 4: Yäraajat
  • Osa 5: Alaraajat

Toimenkuva:

 • Fysioterapia ja manuaalinen terapia
 • Työfysioterapia
 • Inbody-mittaukset
 • Ryhmäohjaus
 • Easymoven yrityspalvelut: työergonomia kartoitukset, luennot


​Erityisosaaminen

 • Fysioterapia ja työfysioterapia
 • Terapeuttinen harjoittelu
 • Ergonomian ohjaus ja neuvonta
 • Kinesioteippaus
 • Liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen liikkuvuusharjoittelu

Voit tiedustella myös puhelimitse tai sähköpostilla minun vapaita aikoja alla olevista yhteystiedoista. Kaikki vapaat aikani eivät näy nettiajanvarauksessamme!

Yhteystiedot:

Sähköposti: roosa.myllyla(at)easymove.fi

Puhelinnumero: 040 1925948