Kuntoutuksen kotitalousvähennys 2024

Eduskunta on hyväksynyt kuntoutuksen kotitalousvähennyksen 29.11.2023. Kotitalousvähennystä on mahdollista saada vuoden alusta alkaen kotona toteutettavasta fysio- ja toimintaterapiasta.

Olemme apunasi tuki- ja liikuntaelin vaivoissa sekä keskushermoston vammasta tai neurologisesta perussairaudesta johtuvien ongelmien kuntoutuksessa. Toteutamme fysioterapiaa asiakaslähtöisesti laajasti Oulun seudulla.

Fysio- ja toimintaterapiaa kotikäyntinä

Kuntoutuksen kotitalousvähennyksen taustalla on tavoite edistää toimintakyvyn tukemista ja itsenäistä kotona asumista. Lakimuutoksella pyritään kannustamaan kaikenikäisiä asiakkaita hankkimaan terapiapalveluita kotiin ja täten edistää työ- ja toimintakykyä. Ensi vuonna kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kotona toteutettavasta fysio- ja toimintaterapiasta on 3 500€ ja tällä hetkellä omavastuuosuudeksi on määritelty 100€.

Kotitalousvähennykseen on asetettu tiettyjä rajoituksia, jotka tulee huomioida. Työn osuudesta voidaan vähentää 60%, eikä matkakuluja voida vähentää. Kotitalousvähennystä voi saada ainoastaan fysio- ja toimintaterapiapalveluista, eli se ei kata esimerkiksi saman ammatinharjoittajan ohessa tuottamia muita palveluita. Terapian toteutuspaikaksi kelpaa vakituinen tai vapaa-ajan asunto. Etäterapia ei ole kotitalousvähennyskelpoinen.

Palvelun voi hankkia joko itselleen, perheelleen, vanhemmalleen tai appivanhemmalleen.


Kysy lisää fysio- ja toimintaterapia kotikäynneistä Easymoven kuntoutuspalveluista, kuntoutus@easymove.fi


Toimintaterapiaa käytetään sekä lapsi- että aikuisasiakkailla, moninaisista syistä johtuen. Ongelmana voi olla esimerkiksi keskittymisen, käyttäytymisen tai hahmottamisen ongelmia. Aikuisasiakkaalla toimintaterapiassa on usein kyseessä sairastuminen tai vammautuminen, esim. aivohalvauksen jälkitilan kuntoutuminen.


Lue lisää fysio- ja toimintaterapiasta