4 + 1 vinkkiä lomalta arkeen palaamisen helpottamiseksi

Rennon loman jälkeen pelkkä ajatuskin takaisin arkeen palaamisesta voi tuntua stressaavalta ja työläältä. Kokosimme avuksesi 4 + 1 vinkkiä, joilla voit helpottaa omaa sekä lastesi arkeen paluuta. Seuraavat vinkit sopivat niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

1. Rutiineihin takaisin

Lomalla usein tulee poikettua omista arkirutiineista, kuten nukkumaanmenoaikojen venymisenä ja sen myötä myös aikaisemmat aamuherätykset jäävät. Loman jälkeen arkeen palaamista voi vaikeuttaa unirytmien kääntyminen, jolloin ensimmäiset arkipäivät tuntuvat vielä hankalammilta muuttuneen unirytmin myötä. Unirytmin kääntämiseen kannattaa kiinnittää ajoissa huomiota, jolloin väsymys ei ole ylitsepääsemätön. Unirytmin kääntämiseen erilaisina keinoina voi kokeilla esimerkiksi asteittain unirytmin kääntämistä. Tämän voi toteuttaa portaittain aikaistaen nukkumaan menoa illalla 15-30 minuuttia ja vastaavasti seuraavana aamuna heräämistä aiemmin kuin edellisenä päivänä. Lisäksi ruutuajan vähentäminen ennen nukkumaanmenoa on tutkitusti todettu helpottavan nukkumaan menoa. Uneen pääsyä ja sen myötä unirytmin korjaamista voi kokeilla myös esimerkiksi rauhallisen musiikin tai äänikirjan kuuntelun myötä.


2. Valmistautuminen ensimmäiseen arkiviikkoon

Laskeudu seuraavaan tulevaan arkiviikkoon varaamalla aikaa itsellesi käydä mielessäsi läpi asioita, joihin sinun tulee valmistautua tai konkreettisemmalla tasolla voit käydä läpi lomaa seuraavan viikon kalenterin, lukujärjestyksen tai työtehtäviä. Näin sinun ei tarvitse käyttää koko viimeistä lomaviikkoa työasioihin orientoituen. Voit miettiä esimerkiksi; mitä tarvitset ensimmäisenä päivänä mukaan, mitä ennen ensimmäistä mahdollista työ -tai koulupäivää edeltävinä päivinä sinun täytyy tehdä tai valmistella.

Voit mahdollisesti myös helpottaa ja sujuvoittaa arkeen palaamista tekemällä konkreettisesti jotain pientä ennen ensimmäistä lomalta paluun arkiaamua, kuten pakata koulurepun, valmistaa eväät tai valita mieluisat työvaatteet valmiiksi aamua varten.


3. Huomioi perheen pienimmät

Erityisesti lapsien ja erityislapsien kohdalla on tärkeää huomioida mahdollinen arkirutiinien poikkeavuus loma-ajasta, jolloin arkeen palaamisen pohjustaminen ajoissa on tärkeää, sillä siirtyminen liian nopeasti uuden rutiinin ääreltä takaisin arkirutiiniin voi vaatia joiltain enemmän totuttelua kuin toisilta. Tähän apuna voi käyttää kalenteria ja päivien laskemista esimerkiksi kouluun paluuseen sekä kertoa vaikkapa tukikuvia hyödyntäen, mitä arkeen palaaminen teidän perheessänne tai lapsen kohdalla edellyttää ja tarkoittaa.


4. Muista jarrutella

Lomaillessasi normirutiineista poiketen, saattaa loman jälkeinen arkeen palaaminen olla tavallista kuormittavamman tuntuista. Tällöin omaa jaksamista arjen käynnistyessä on tärkeää kuunnella ja järjestää sopivasti aikaa muutokseen totutteluun loman jälkeen. Tätä on tärkeää vaalia muulloinkin kuin vain loman jälkeen ja varata aikaa palautumiselle. Arjen ja loman kontrasti ei saisi olla liian suuri, jolloin työntekoa, opintoja tai muita tehtäviä suoritetaan vain loman toivossa, vaan löytää myös arkeen mielekkyyttä, rentoutta sekä nautintoa. Onkin tärkeää löytää aikaa itselle mielekkäille asioille tarpeeksi usein tekemättä arjesta kuitenkaan liian kuormittavaa itselleen.


+ 1 vinkki loman jälkeen arkeen paluuseen:

Jos arjenhallinta loman jälkeen tuntuu takkuavan ja omat keinot vähenevän, uskalla kysyä rohkeasti apua. Meillä Easymovella on paljon arjenhallinnan ammattilaisia, jotka mielellään tarjoavat osaamistaan arjen sujuvoittamiseen. Toimintaterapeuteilla on ammattitaitoa sovittaa arkeesi sopivia keinoja ja menetelmiä, joilla arki saadaan pyörimään huomioiden voimavarasi, rutiinisi, motivaatiosi ja läheiset ihmiset, kuten perheesi. Toimintaterapian aikana tehdään tiivistä yhteistyötä yhdessä menetelmien ja erilaisten käytäntöjen löytämiseen, jotta arjenhallinta olisi sujuvampaa. Mieli.ry:n nettisivut tarjoaa kattavasti materiaalia mielenterveyden kokonaisvaltaiseen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/Lähteet:

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/mielenterveys-ja-arjen-taidot/mielenterveyden-kasi-kuvaa-mielen-hyvinvointiin-vaikuttavia-arjen-valintoja/​​​​​​​

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/782821/Koskinen_Marila.pdf?sequence=2