Työergonomia ja työhyvinvointipäivä toimistolla

Tutustu tarjontaamme ja pyydä tarjous! Toimimme Oulun ja Kempeleen alueella.


Työergonomiasta työyhteisöt saavat apua työtapojen ja –menetelmien kehittämiseen, tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumisen vähentämiseen sekä turvallisempaan työhön. Ergonomialla voidaan vaikuttaa myös työn sujuvuuteen, mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen. Panostus ergonomiaan lisää työn tuottavuutta, vähentää haitallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta sekä ennaltaehkäisee sairauspoissaoloja. Ergonominen työympäristö on viihtyisä, miellyttävä ja turvallinen.​​​​​​​


Ergonomiakartoitus toimistotyössä

Työergonomia kartoituksessa kartoitetaan koko työympäristö, työpiste, työskentely asennot sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Ergonomiakartoituksessa säädetään työtuoli työntekijän mittoihin sopivaksi ja tehdään helposti toteutettavat muutokset heti paikan päällä yhdessä työntekijän kanssa. Työntekijä saa kirjalliset ohjeet työasennosta, istumisen tauottamisesta sekä elvyttävästä liikunnasta. Kartoituksen perusteella laaditaan ergonomiaindeksi, jonka avulla työnantaja tai tiiminvetäjä saa käsityksen koko työyhteisön työergonomiasta.

Kesto 45min /henkilö


Ergonomiakartoitus fyysisesti raskaassa työssä

Työergonomiakartoituksessa arvioidaan haastavia työskentelyasentoja ja fyysisestä työstä aiheutuvia kuormitustekijöitä. Kartoitus sisältää ohjausta nostotilanteisiin ja noston suunnitteluun.


Kotitoimiston ergonomiakartoitus (etänä)

Kotitoimiston ergonomiakartoitus on tarkoitettu etätyöntekijöille, jotka haluavat kehittää työergonomiaa ja saada ohjausta oman työpisteen kehittämiseen. Kotitoimiston ergonomiakartoitus toteutetaan etänä videoyhteyden kautta.

Kesto 30min /henkilö


Taukoliikunnan ohjaus ja opastus yrityksenne tiloissa (tai etänä)

Taukoliikunnan ohjaus ja opastus on Easymoven Personal Trainerin tai fysioterapeutin pitämä tunti, jossa työyhteisönne saa kattavan ohjauksen monipuoliseen taukoliikuntaan. Ohjaus ja opastus sopii sekä toimistotyöläisille, että fyysistä työtä tekeville.

Kesto 1h


Työhyvinvointipäivä toimistolla

Työhyvinvointipäivä toimistotyöntekijöille toteutetaan yrityksenne tiloissa. Päivän aikana työyhteisönne saa ideoita ja vinkkejä taukoliikunnan harrastamiseen työpaikalla ja työfysioterapeutti toteuttaa työpisteen ergonomiaohjauksen jokaiselle työntekijälle. Työhyvinvointipäivän päätteeksi kokoonnumme vielä yhteen ryhmämuotoiseen muutosohjaukseen, jossa käsittelemme arvoja, terveyskäyttäytymistä ja motivaatiota.


Henkilömäärä 5-20

Kesto 3h + 20-30 minuuttia / henkilö

  • Työpisteen ergonomiaohjaus jokaiselle työntekijälle (20-30min / työntekijä)
  • Ryhmämuotoinen muutosohjaus (2h). Sisältöinä mm. arvot, terveyskäyttäytyminen ja motivaatio.
  • Taukoliikunnan mahdollisuudet ja ideat työympäristössä (1h)
Palaa takaisin työhyvinvointipalveluiden sivuille