Räätälöidyt työhyvinvointikurssit

​Työyhteisöille työkykyä ylläpitävät ja kehittävät kurssit Easymovelta.

Easymoven työhyvinvointikurssit on tarkoitettu pidempi kestoiseen ja suunnitelmalliseen työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen. TYHY- toiminnan avulla huolehdit henkilöstön työkyvystä ja hyvinvoinnista. Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen korvaamaton voimavara ja hyvin suunniteltu ja pitkäjänteinen TYHY-toiminta maksaa itsensä takaisin henkilöstön tyytyväisyytenä, työssä jaksamisena ja viihtyvyytenä.

Tutustu työhyvinvointikursseihimme, ota yhteyttä niin räätälöidään työyhteisöllenne sopiva kurssi.

Työhyvinvointia liikunnasta

Työhyvinvointia liikunnasta -kurssin liikuntakokeilut räätälöidään yrityksen toiveiden mukaan.

Kuuden kuukauden aikana henkilöstö tutustuu monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Kurssin tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva liikuntamuoto, liikunnanilo ja tapa harrastaa liikuntaa. Yhteisiä liikuntakertoja on 2 kertaa kuukaudessa. Kurssin osallistujat valitsevat lajit joihin kurssin aikana tutustutaan. Easymoven TYKY-Kurssiin sisältyy alku- sekä lopputilanteen kartoitus, jolloin toiminnan vaikuttavuus voidaan raportoida.

Työhyvinvointia liikunnasta -kurssin sisältö:

Työhyvinvointia liikunnasta työhyvinvointikurssi sisältää terveysselvityksen, alku- ja lopputilanteen kartoituksen sekä osallistujien toiveiden mukaan suunnitellun ryhmäkohtainen liikuntasuunnitelman.

TYHY-kurssi sisältää myös henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman, joka mahdollistaa jatkuvan ja turvallisen liikunnan harrastamisen, myös kurssin jälkeen.

Tapaamiskerrat sisältävät hyvinvointi informaatiota ravitsemuksesta, kehonhuollosta, unesta ja palautumisesta. Osallistujat voivat toivoa informaatio sisältöjä oman kiinnostuksen sekä tavoitteiden mukaisesti.

TYHY-kurssin sisällöstä vastaavat Easymoven Personal Trainerit, fysioterapeutit ja liikunnanohjaajat. Osallistujilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen koko kurssin ajan.

Kurssin kesto 6 kk.

Tapaamiset 2 kertaa kuukaudessa 1,5h kerta.​​​​​​​

Esimerkki kurssin sisällöstä

Tapaaminen 1: Tutustuminen ja lähtötilanteen kartoitus

Tapaaminen 2: Liikunnan lajikokeilu ja motivaatio luento

Tapaaminen 3: Fysioterapeuttien ohjelma

Tapaaminen 4: Kuntosali opastus

Tapaaminen 5: Liikunnan lajikokeilu

Tapaaminen 6: Liikunnan lajikokeilu ja ravinto luento

Tapaaminen 7: Fysioterapian kehonhuolto

Tapaaminen 8: Liikunnan lajikokeilu

Tapaaminen 9: Liikunnan lajikokeilu

Tapaaminen 10: Uni ja palautuminen

Tapaaminen 11: Fysioterapeutti, työn fyysinen kuormitus

Tapaaminen 12: Lopputilanteen kartoitus


TYHY-startti

TYHY-startti on kattava yhdistelmä muutosohjausta ja työergonomiaa.

TYHY-startin sisältö:

TYHY-startti on huippu yhdistelmä muutosohjausta ja työergonomiaa.

Muutosohjaus ​​​​​​​auttaa elämään elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää ja työergonomiasta työyhteisöt saavat apua tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksen vähentämiseen.

Muutosohjaus edustaa uusinta, kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausta. Kyseessä on mindfulness – pohjainen käyttäytymisterapia, ja hyväksyvä havainnointi edustaa tärkeintä tapaa opetella kohtaamaan psykologiset esteet uudella tavalla. Muutosohjauksessa käytetään aikaa merkityksellisyyden selkiyttämiseen, mitä sinä haluat pohjimmiltasi elämältä; mikä on tärkeää ja merkityksellistä. Tätä kutsutaan arvojen kirkastamiseksi.

Hyvä ergonomia vaikuttaa positiivisesti myös työn sujuvuuteen, mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen. Panostus ergonomiaan lisää työn tuottavuutta, vähentää haitallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta sekä ennaltaehkäisee sairauspoissaoloja. Ergonominen työympäristö on viihtyisä, miellyttävä ja turvallinen.

TYHY-startti sisältää 6 tapaamista Easymoven toimipisteessä Kempeleessä tai yrityksenne tiloissa.

​​​​​​​

1. tapaaminen muutosohjausta ryhmämuotoisesti tai pienrymissä

2. tapaaminen Ole läsnä -harjoitteet Easymoven toimipisteessä

3. tapaaminen liikuntatuokio

4. tapaaminen taukoliikunnan mahdollisuudet ja ideat työympäristössä (1h)

5. tapaminen toimipisteen ergonomiakartoitukset työpaikalla (20min/työntekijä)

6. tapaaminen muutosohjausta ryhmämuotoisesti tai pienryhmissä


Kesto: 6 kk

Henkilömäärä 5- 40


Easymoven digitaalinen työhyvinvointikurssi

Easymoven digitaalinen hyvinvointikurssi sisältää materiaalia viidestä osa-alueessa:

  • liikunta,
  • palautuminen,
  • työergonomia,
  • ravitsemus ja
  • työyhteisötaidot


Yrityksenne työtekijät saavat työhyvinvointikurssille omat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, jolla työntekijät pääsevät kirjautumaan yrityksenne kurssille. Kurssin materiaalit avautuvat porrastetusti, joten jokainen työntekijä voi käydä materiaalia läpi omaan tahtiin. Materiaalit sisältävät mm. liikunta-alan ja kuntoutuksen ammattilaisten tuottamia videoluentoja ja asiantuntija artikkeleita, ohjeet liikunnan aloittamisesta ja liikunnan jaksottamisesta sekä haaste-viikot ravitsemuksesta ja palautumisesta. Digitaalisen työhyvinvointikurssin tueksi olemme luoneet työkirjan, johon kurssilainen voi tehdä kurssitehtäviä ja koota omia muistiinpanoja kurssin osa-alueisiin liittyen.

Digitaalisen työhyvinvointikurssin kesto 6kk.Palaa takaisin työhyvinvointipalveluiden sivuille