Niska-hartiaseudun ennaltaehkäisevä fysioterapia etäkuntoutuksen keinoin

Fysioterapeuttiopiskelijat Laura Niskanen ja Ida Toivanen tekivät Easymovelle opinnäytetyön aiheesta nhs-alueen ennaltaehkäisevä fysioterapia etäkuntoutuksessa.

Niska-hartiaseudun ongelmat ovat lisääntyneet etätyöskentelyn lisääntymisen myötä. Varsinkin näyttöpäätetyöskentelyssä staattiset asennot kuormittavat niska-hartiaseutua. Niska-hartiaseudun ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja kuntouttaa motorisen kontrollin harjoitteilla sekä erilaisilla lihasvoima- ja kestävyysharjoitteilla.

Aiheemme pohjautuu jo aiemmin Easymovelle kehitettyyn etäkuntoutusmalliin, josta ilmeni asiakkaiden kiinnostus ennaltaehkäisevään etäkuntoutukseen. Karvosen (2021, 31.) tekemässä opinnäytetyössä “Etäkuntoutus tuki- ja liikuntaelinsairauksissa” tulee ilmi, että 59 % tutkimukseen vastanneista olivat kiinnostuneita sekä ajasta ja paikasta riippumattomasta nettikuntoutuksesta, esimerkiksi harjoitteluohjelmista, joita voi omaan tahtiin suorittaa.

Opinnäytetyössämme suunnittelimme ja rakensimme täysin etänä toteutettavan niska-hartiaseudun harjoitusohjelman Easymoven hyvinvointimaailmaan. Easymovella on käytössään virtuaalinen hyvinvointimaailma, jonne tekemämme harjoitusohjelmat lisättiin. Hyvinvointimaailma on hyvinvoinnin portaali, johon lisätään digitaalisena erilaista materiaalia Easymoven asiakkaiden käyttöön. Osallistujat pystyivät suorittamaan harjoitusohjelmaa ajasta ja paikasta riippumatta opastettujen videoiden ja kirjallisten ohjeiden avulla. Opinnäytetyömme tuotteeseen valitut harjoitteet on valittu näyttöön perustuvista erilaisista ulkomaisista ja kotimaisista kirjallisuuksista ja tutkimuksista.

Harjoitusohjelman kesto oli kokonaisuudessaan neljä viikkoa ja harjoitusohjelma vaihtui puolessa välissä. Yksi harjoituskerta kesti noin 30 minuuttia ja suosittelimme harjoittelua 2–3 kertaa viikossa. Asiakkaiden suoritettua harjoitusohjelman kokonaan, keräsimme osallistujilta palautetta harjoitusohjelmasta. Harjoitusohjelman suorittamiseen ilmoittautui 35 henkilöä. Lopulliseen palautekyselyyn vastasi 14 henkilöä. Palautekyselyyn vastanneiden kesken arvottiin yksi 60 minuutin hieronta. Täysin etänä toteutuva harjoitusohjelma oli osallistujien mielestä pääosin positiivinen kokemus. Monet kokivat hyväksi sen, että harjoitusohjelmaa pystyi suorittamaan missä ja milloin vain. Osallistujat olivat kokeneet harjoitusohjelman videot ja kirjalliset ohjeet laadukkaiksi ja selkeiksi.

Jatkossa etänä itsenäisesti tehtävien niska-hartiaseudun harjoitteiden hyödyllisyyttä voisi tutkia tarkemmin. Tällä tavoin saisi tietoa siitä, minkälaiset harjoitteet ja liikkeet ovat parhaita juuri niska-hartiaseudun lihasvoimaa ja liikkuvuutta parantaviksi näyttöpäätetyöskentelyä tekeville ihmisille. Harjoitteiden vaikuttavuuden ja hyödyllisyyden kannalta olisi myös tärkeää tietää harjoitteita suorittavien ihmisten lähtökohdat, sekä se, millaisella laadulla he harjoitteita suorittavat.


  • Fysioterapeuttiopiskelijat Laura Niskanen ja Ida Toivanen


Lauran ja Idan oparin pääset lukemaan kokonaisuudesssaan täältä:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/785368/Niskanen_Laura_Toivanen_Ida.pdf?sequence=2&isAllowed=y


LÄHTEET

Karvonen, Marjut 2021. Etäkuntoutus tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, 31.
Hakupäivä 7.12.2022. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/510537/Marjut%20Karvonen_Et%c3%a4kuntoutus%20tuki-%20ja%20liikuntaelinsairauksissa.pdf?sequence=2&isAllowed=yLue lisää:

Etäkuntoutuksessa terapia voidaan toteuttaa esimerkiksi videoyhteyden välityksellä

Etäkuntoutus - mitä se on?

Etäkuntoutus voidaan jakaa reaaliaikaiseen ja ajasta riippumattomaan kuntoutukseen sekä näiden ja kasvokkain tapahtuvan kuntouksen sekamalliin.

Lue lisää

Yleisimmin niskakipu luokitellaan epäspesifiksi niskakivuksi. Easymoven ammattitaitoiset fysioterapeutit Oulussa ja Kempeleessä auttavat sinua niskakivun hoidossa ja sen ennaltaehkäisyssä.

Niskat jumissa - mikä avuksi?

Niskat jumissa? Katsaus epäspesifiin niskakipuun.

Lue lisää