Opas kuntoutujalle terapeutin valintaan 2021

Kuntoutusyrittäjät julkaisi tammikuussa 2021 oppaan asiakkaille antamaan tietoa näiden oikeuksista. Oppaan tarkoituksena on jakaa suomalaisille tieoa kuntoutujan oikeudesta valita hoitopaikkansa erilaisissa terapiaan liittyvissä tilanteissa.