Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa kiinnitämme erityishuomiota lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. Siten tuemme lapsen motorista kehittymistä ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsi ja lapsen mahdolliset sairaudet, perhe, kasvu- ja elinympäristö sekä myöhemmin myös lapsen harrastukset ovat kaikki tärkeitä, huomioitavia seikkoja fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa. Kouluikäisen lapsen ja nuoren fysioterapiassa kiinnitämme huomiota arjessa ilmeneviin toiminnanrajoitteisiin ja ongelmiin. Keskeistä kouluikäisten lasten ja nuorten terapiassa on ongelmien ja rajoitteiden huomioiminen arjessa, liikuntaan ja omatoimiseen harjoitteluun kannustaminen sekä lihas- ja muun kehonhuollon ohjaaminen.