Amputaatiokuntoutus

Amputaatiokuntoutujan fysioterapia jaetaan leikkausta edeltävään ja välittömästi leikkauksen jälkeen toteutettavaan fysioterapiaan sekä proteesin käytön ohjaukseen. Amputaatiota edeltävä fysioterapia on lihaskuntoa ja toimintakykyä edistävää ja leikkaukseen valmistavaa fysioterapiaa, jolla pyritään nopeuttamaan itse leikkauksen jälkeistä kuntoutumista ja ehkäisemään komplikaatioita.

Amputaation jälkeinen fysioterapia alkaa pian amputoinnin jälkeen, kun haava on sidottu ja valmisteltu protetisointia varten. Kun leikkausarpi on parantunut protetisointi ja kuntoutus voidaan aloittaa. Amputaation jälkeisessä fysioterapiassa keskitytään leikkauksen jälkeisen turvotuksen ja kivun hoitoon, oikean lepoasennon harjoitteluun, liikehoitoon ja lihasvoimaharjoitteluun liikerajoitusten syntymisen ehkäisemiseksi ja tyngän valmistelemiseksi ensimmäistä proteesia varten. Asiakas opetetaan huolehtimaan tyngän hygieniasta sekä puhdistamaan ja huoltamaan sekä silikonituppi että proteesi.​

Asiakkaan saadessa ensimmäisen proteesinsa fysioterapiassa harjoitellaan arjen perustaitoja kuten proteesin pukeminen sekä riisuminen, seisomaan nouseminen ja istuutuminen sekä kävelyn harjoittelu. Seisomista ja kävelyä tukevat harjoitteet kuten tasapainon harjoittaminen, lihasvoiman kehittäminen ja liikkuvuuksista huolehtiminen ovat erittäin suuressa roolissa amputaation jälkeisessä fysioterapiassa. Lihasvoimaharjoittelu vähentää protetisoidun raajan kipua ja lisää raajan aineenvaihduntaa sekä liikkuvuutta. Amputoinnin ja proteesin saannin jälkeen asiakkaan tasapaino ja asennonhallinta ovat muuttuneet oleellisesti. Tasapainon ja asennonhallinnan harjoittelu on tärkeää tasapainoisen kävelyn opettelussa.

Apuvälineiden ja proteesin käytön ohjaus ja harjoittelu on tärkeä osa omatoimisen liikkumisen säilyttämiseksi ja palauttamiseksi. Kuntoutus etenee aina yksilöllisesti ja asiakkaan oma aktiivisuus on erittäin tärkeää protetisoinnin onnistumiseksi.