Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia keskittyy keskushermoston vammasta tai neurologisesta perussairaudesta johtuvien ongelmien kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen. Keskeisenä tavoitteena on ylläpitää tai parantaa kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä, tukea ja vahvistaa arjessa toimimista ja selviytymistä. Fysioterapian sisältö sekä tarkemmat tavoitteet muodostetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Hyödynnämme neurologisen fysioterapian menetelmiä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Aivohalvaus (AVH, aivoverenvuoto)
  • Aivo- ja selkäydinvammat
  • CP-vammat
  • Lihasrappeumasairaudet
  • MS-tauti
  • Parkinsonin tauti

Neurologisen kuntoutuksen asiakkaat tulevat kuntoutukseen pääasiassa Kelan, vakuutusyhtiöiden, kuntayhtymien tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella.

Yrityksessämme työskentelee neurologiseen kuntoutukseen suuntautuneita fysioterapeutteja. Nämä terapeutit ovat käyneet arvostetun Bobath-konseptin mukaisen neurologisen fysioterapian lisäkoulutuksen tai muita neurologisen fysioterapian täydennyskoulutuksia.


Lue lisää: