Työfysioterapia

Työfysioterapiassa arvioidaan työntekijän työn ja terveyden välistä suhdetta. Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä, ergonomiaa ja työssä kuormittumista. Työfysioterapia on työntekijän ohjausta ja neuvontaa tuki- ja liikuntaelimistön terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä ohjausta sopivien työasentojen ja -tapojen valitsemiseen. Työfysioterapeutti on fysioterapeutti koulutuksen lisäksi erikoistunut työterveyteen, ergonomiaan ja fyysisen toimintakyvyn edistämiseen.

Ergonomia on yksi työfysioterapian osa-alueista. Työergonomista asiakas saa apua työtapojen ja –menetelmien kehittämiseen, liikuntaelimistön kuormittumisen vähentämiseen sekä turvallisempaan työhön. Ergonomialla voidaan vaikuttaa myös työn sujuvuuteen, mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen. Panostus ergonomiaan lisää työn tuottavuutta, vähentää haitallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta sekä ennaltaehkäisee sairauspoissaoloja. Ergonominen työympäristö on viihtyisä, miellyttävä ja turvallinen.


Tutustu työfysioterapian palveluihimme tarkemmin
täältä.


Apunasi työfysioterapiassa

Tommi Tähtinen