Psykofyysinen fysioterapia | Easymove

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi vaikeiden kiputilojen, unihäiriöiden, pitkittyneiden stressioireiden, ahdistuneisuuden, masennuksen, uupumuksen, syömishäiriöiden ja traumaperäisten stressioireiden yhteydessä. Myös toiminnallisiin häiriöihin, kehon hahmottamisen häiriöihin ja liikkumisen haasteisiin voi löytää helpotusta psykofyysisestä fysioterapiasta.

Fysioterapeutti ohjaa kuntoutujaa tutustumaan kehoonsa ja sen eri reaktioihin turvallisesti, jolloin ymmärrys itseään ja kehoaan kohtaan kehittyy ja on mahdollista löytää uusia toimintamalleja ja keinoja selvitä vaivansa kanssa arkiympäristössä. Terapian sisältö ja tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti kuntoutujan omien voimavarojen ja tarpeiden mukaan.Apunasi psykofyysisessä fysioterapiassa