Tietosuojaseloste

Easymoven rekisteriseloste

Tervetuloa Easymoven asiakkaaksi. Onnittelemme kunnon päätöksestä! Liittymällä Easymoven kuntosalin jäseneksi tai hankkimalla muita Easymoven palveluita, sitoudut noudattamaan seuraavia sopimusehtoja:

Easymove Oy

Tietosuoja-asetus

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi

Easymoven asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Easymove Oy, Pekurintie 2, 90450 Kempele

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Riku Laine, Pekurintie 2, 90450 Kempele, liikunta@easymove.fi


4 Rekisterin käyttötarkoitus

Easymoven jäsenrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaiden laskuttamiseen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palvelujen kehittämiseen ja kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö: Henkilötietolaki 523/1999.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus


5a Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Asiakkaan ostamat ja/tai tilaamat palvelut
 • Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä


5b Rekisterin ylläpitojärjestelmä

 • Wisegym -asiakasjärjestelmä
 • Netvisor -laskutusjärjestelmä
 • Asiakaspalvelukoneen kovalevy
 • Diarium -ajanvarausjärjestelmä
 • SharePoint -pilvipalvelu


6 Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaalta suoraan saatavat tiedot
 • Easymoven kulunvalvontajärjestelmä Wisegym
 • Perintätoimisto
 • Laskutusohjelma Netvisor
 • Ajanvarausjärjestelmä Diarium


7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Easymoven omissa järjestelmissä tietoa kulkee sisäisesti järjestelmästä toiseen.
Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.


8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla.


10 Tarkastusoikeus

Jäsenellä on Henkilötietolain 523/1999 pykälien 26-28 § perusteella oikeus saada tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu.


11 Tietojen korjaaminen

Henkilötietolain 523/1999 pykälä 29 § mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän tulee myös estää tällaisen tiedon leviäminen, mikäli se vaarantaa henkilön yksityisyyden suojaa tai oikeuksia.

Tietojen tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisena lähettämällä viestiä osoitteeseen liikunta@easymove.fi