Mervi Eviö-Kärkkäinen

Toimintaterapeutti / Kempeleen toimipiste


“Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Oulun ammattikorkeakoulusta v. 2007.

Aloitin toimintaterapeuttina Oysin sisätaudeilla ja kuntoutusosastolla ja siirryin sieltä sitten avopuolelle

tekemään neurologista kuntoutusta kaikenikäisten ihmisten kanssa pääsääntöisesti kotikäynteinä heidän arki ympäristössään kotona, koulussa, työpaikoilla ja päiväkodissa.

Olen käynyt pidempiä täydennyskoulutuksia tai hankkinut itse opiskelemalla paljon lisätietoa (autismi- asperger, sensomotoriikka, psykoterapian ja muistin alueelta sekä lukuisia lyhyempiä alani täydennys -koulutuksia).

Työtapani on tehdä toimintaterapiaa yhdessä perheiden ja omaisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.”​


​Koulutus:

 • Toimintaterapeutti

Täydennyskoulutus:

 • Psykoterapeuttiset valmiudet opinnot
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
 • Sensomotorinen koulutus
 • Autismikoulutus
 • Lasten joogaohjaakoulutus


Erikoisosaaminen:

 • autismi- ja asperger lasten ja nuorten kanssa
 • adhd ja add nuorten kanssa
 • CP-lasten kanssa
 • MS-kuntoutujien kanssa
 • reumaa sairastavien kanssa
 • sensomotoristen eli erilaisten aistihäriöisten kanssa
 • aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien kanssa
 • ollut apuna apuvälineiden ja asunnon muutostöissä
 • psykiatristen kuntoutuvien kanssa ja
 • muistisairaiden ohjauksessa ja arjen hallinnassa sekä toimintakyvyn arvioinneista.