Mitä on OMT-fysioterapia?

Tässä artikkelissa avataan, mitä OMT-fysioterapia oikeastaan on.

Yleisimmät tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule) ovat mm. selkä-, niska- ja olkapää- ym. raajavaivoja

Yleisimmät tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule) ovat mm. selkä-, niska- ja olkapää- ym. raajavaivoja. OMT-fysioterapeutti määrittää tule-asiakkaan ongelmiin johtaneet syyt ja auttaa asiakasta yksilöllisesti.

Asiakas hyötyy käytännössä OMT-fysioterapiasta siten, että vaivat lievittyvät ja parantuvat tavallista nopeammin ja asiakas pystyy palaamaan hänelle tärkeään toimintaan tavallista nopeammin. Kliinisen kokemuksemme mukaan OMT-fysioterapia hoitojaksot jäävät tavallista fysioterapiahoitojaksoa lyhyemmäksi, jolloin myös kustannukset jäävät alhaisemmiksi yksilölle ja yhteiskunnalle. Kun asiakkaan vaiva helpottuu nopeammin, hän pystyy palaamaan nopeammin esim. harrastuksiin, työhön, tai muuhun aktiviteettiin, mikä on asiakkaan vaivan vuoksi häiriintynyt.

Toisaalta Choudhryn ym. vuonna 2005 tekemässä järjestelmällisessä katsauksessa ei löydetty suoraa yhteyttä asiantuntijan kokemuksen merkityksestä hoitotuloksiin. Tutkijat kuitenkin toteavat, ettei aiheesta ole tällä hetkellä riittävästi tutkittua tietoa, jotta asiasta voitaisiin tehdä selviä johtopäätöksiä.

OMT-fysioterapia, kuten muukin fysioterapia pohjautuu aina hyvään terapiasuhteeseen

OMT-fysioterapia, kuten muukin fysioterapia pohjautuu aina hyvään terapiasuhteeseen, jossa asiakas ja fysioterapeutti yhdessä suunnittelevat kuntoutussuunnitelman ja keinot, jotka johtavat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kuntoutussuunnitelman perustana on asiakkaan omat tavoitteet, toiveet ja resurssit. Ammattilaisen tehtävänä on kunnioittaa asiakkaan toiveita, mutta neuvoa asiakasta siitä, millainen fysioterapia on tutkimustiedon mukaan kaikkein tehokkainta ja vaikuttavinta.

OMT-fysioterapeutin koulutus on Suomen laajin peruskoulutuksen lisäksi käytävä koulutuskokonaisuus, joka perehdyttää laaja-alaisesti kaikkiin tule-vaivoihin. OMT-koulutus antaa vahvan teoriaosaamisen ja käytännön osaamisen kaikkiin tule-vaivoihin. OMT-fysioterapeutti osaa kriittisesti arvioida kaikkien käytettävissä olevien menetelmien soveltamista asiakkaan parhaaksi. OMT-fysioterapeutin koulutus kestää käytännössä n. 3 vuotta (150 opintopistettä), josta 2.5 vuotta on ohjattua teorian ja käytännön opintoja. Koulutus toteutetaan työn ohessa. Omassa asiakastyössä tehtävä harjoittelu ja siitä tehtävä raportointi muodostaa kriittisen osan oppimisprosessia. Koulutus perustuu viimeisimpään tutkittuun tietoon. OMT-fysioterapeutin toiminta tulee olla tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa.

Kuten edellä mainittua OMT-fysioterapeutti käyttää fysioterapiassa asiakkaan toiveiden ja yhteisesti luodun fysioterapiasuunnitelman mukaisesti mm. manuaalista terapiaa, harjoitusterapiaa, ohjausta ja neuvontaa, nivelmobilisointia, nivelmanipulointia, myofasciaalista käsittelyä sekä hierontaa. OMT-fysioterapia ei siis ole yksi työkalu, vaan kaikkien työkalujen yhdistelemistä yksilöllisesti, asiakkaan parhaaksi. Kaiken työmme tavoitteena on se, ettemme hoida pelkästään oiretta, vaan syitä oireiden taustalla. Tällöin mahdollistuu tehokas ja nopea vaivojen lievittyminen ja paluu toimintaan.


Tekstin kirjoittaja on Easymoven OMT-fysioterapeutti Tommi Tähtinen. Voit varata ajan Tommille ja muille fysioterapeuteillemme ajanvarauksemme kautta.


Lähde:
Choudhry NK, Fletcher RH, Soumerai SB. Systematic review: the relationship between clinical experience and quality of health care. Ann Intern Med. 2005;142(4):260-273.


Oletko jo lukenut nämä? / Lisää mielenkiintoista luettavaa:

Ilmaiset aamiaiset koululaisille!

Boulis, Easymove ja Tuohinon tila tarjoavat peruskoululaisille maittavan ja terveellisen aamupalan Bouliksessa kesäkuun ajan ilmaiseksi.

Lue lisää


Huimaus ja niskahartiaseudun kivut helpottuivat OMT-fysioterapialla

Asiakaskertomus huimauksesta ja niskahartiaseudun kivuista.

Lue lisää