Masennus ja fysioterapia

Masennuksesta tai kivuista kärsivän kanssa keskitytään löytämään positiivisia kokemuksia liikkumisesta, mikä tarkoittaa siirtymistä pois suorituskeskeisestä liikunnasta.

Masennus on yleinen mielenterveydenhäirö, johon liittyy surumielisyyden tai ärtymyksen lisäksi mielenkiinnon ja mielihyvän kokemisen vähentyminen. Oirekuvaa leimaa väsymys, voimattomuus, aloitekyvyttömyys, unihäiriöt, negatiiviset tunteet sekä liikkeiden muuttuminen hitaaksi ja jähmeäksi tai joissakin tapauksissa jopa kiihtyneemmiksi. Masennus voi esiintyä yksinään tai joskus vaikean fyysisen sairauden tai vaikkapa kroonisen kivun aiheuttaman pitkäkestoisen stressin seurauksena.

Masennusta on perinteisesti hoidettu lääkityksen lisäksi psykoterapialla, mutta muun hoidon ohella suositellaan myös liikuntaa sen mielialaa kohottavien vaikutusten takia. Tutkimuksissa masentuneet ovat kokeneet fyysisen aktiivisuuden nostamisen tekevän päivittäisistä askareista miellyttävämpiä. Liikunta voi myös mahdollistaa sosiaaliset kontaktit sekä kehittää omaa kehonkuvaa ja kehon kautta kokemista.

Omatoiminen liikunnan harrastaminen voi kuitenkin olla vaikeaa monestakin eri syystä, jolloin liikunta voi tuntua epämiellyttävältä suorittamiselta. Psykofyysisestä fysioterapiasta voi löytyä apua erityisesti tilanteissa, joissa masennuksen lisäksi on kipua tai muita kehoon liittyviä oireita, kuten jähmeyttä tai perusliikkumisen vaikeutta.Psykofyysisessä fysioterapiassa kuntoutuja ja hänen kokemuksensa ovat keskiössä ja fysioterapeutti toimii ikään kuin rinnalla kulkijan roolissa.

Masennuksesta tai kivuista kärsivän psykofyysisessä fysioterapiassa keskitytään löytämään positiivisia kokemuksia liikkumisesta, mikä tarkoittaa siirtymistä pois suorituskeskeisestä liikunnasta. Joskus voi olla vaikeuksia huomata positiivisia muutoksia kehon tuntemuksissa liikkumisen yhteydessä, jolloin tunnistamisen herättely lempeästi tietoisuutta lisäävien harjoitteiden kautta, voi auttaa tunnistamaan positiivisia kokemuksia omassa kehossa. Kipu ja jähmeät liikkeet voivat vaikeuttaa perusliikkumista, mikä pyritään myös huomioimaan fysioterapiassa kehittämällä kivunhallintaa ja etsimällä keinoja muokata liikettä esimerkiksi asentoa muuttamalla.

Masennukseen liittyvä voimattomuus, jähmeys ja itseluottamuksen lasku aiheuttavat usein myös asennon sulkeutumista suojaavaan kumaraan ryhtiin, mitä voidaan pyrkiä avaamaan erilaisilla liikeharjoitteilla, jolloin kokemus omasta kehosta ja sen pystyvyydestä voi muuttua. Kevyet toistuvat liikkeet myös nostavat kehon ja mielen toimintavalmiutta eli vireystilaa, jolla on tärkeä merkitys esimerkiksi tunnesäätelyssä sekä tietoisuuden pysymisessä tässä hetkessä. Keho ja mieli toimivat meillä kaikilla yhdessä, jolloin kehon kautta tapahtuva kokeminen vaikuttavat myös mielen hyvinvointiin ja toisinpäin.


Artikkelin kirjoittaja on fysioterapeutti Karoliina Kyllönen.


Lisää mielenkiintoista luettavaa

Kipeä keho tutuksi

”Kipu on korvien välissä” on lause, jota kuulee nykyään paljon asiantuntijoiden suusta. Se ei tarkoita, että kaikki kipu olisi kuviteltua vaan sitä, että kivun kokemus käsitellään korvien välissä aivoissa.

Lue lisää


PHT-hyvinvointikurssien vaikuttavuus

Easymovella järjestetyt PHT-hyvinvointikurssit ovat lisänneet kurssilaisten hyvinvointia.

Lue lisää